Hvor kommer børnene fra 

Børnene kommer fra et meget stort geografisk område.

De fleste børn har meget fattige forældre – ofte en enlig mor, der ikke kan forsørge barnet. Mange forældre er alkoholiserede og kan ikke udfylde forældrerollen. Hertil kommer en gruppe forældreløse børn og en gruppe børn fra velfungerende familier, børn der p.gr.af deres handicap ikke kan gå i skole i deres lokalområde.

Husene eller lejlighederne, som de fattige forældre bor i, bærer ofte tydelig præg af forfald gennem mange år. Nogle af dem har store huller i taget, utætte vinduer og meget dårlige køkken forhold. Nogle har ikke vand indlagt, nogle har ikke toilet og bad i huset. Enkelte har heller ikke strøm indlagt.

Under besøgene på børnehjemmet har vi igennem årene besøgt feriebørns hjem. Blandt andet nogle af de fattigste hjem. Nogle hjem var som frygtet. I andre hjem mødtes vi af barnets mor, som havde gjort sig stor umage for at være gæstfri.

Mange af de fattige forældre, har ikke har fast arbejde, men arbejder som daglejere på forskellige kollektiv landbrug, har rengøringsjob eller arbejder som butiksassistent. Lønnen er meget lav og rækker ikke altid til det mest nødvendige. I Rusland er der tradition for, at flere generationer lever sammen. Her kan kvinder få pension, når de fylder 55 år, og mænd når de bliver 60 år. Nogle familier lever af bedsteforældrenes lille pension, og når disse går bort, falder grundlaget for deres nøjsomme livsførelse væk.

Først når børnene når skolealderen som 7 årige, kan det offentlige gribe ind og overtale forældrene til at sende børnene på børnehjem. For de mest socialt belastede børn, kan der dispenseres til 6 års alderen.

Sidste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.